Through Polin. Reflections after the study visit - publikacja zaprojektowana dla Żydowskiego Muzeum Galicja
Through Polin. Reflections after the study visit - publikacja zaprojektowana dla Żydowskiego Muzeum Galicja
Through Polin. Reflections after the study visit - publikacja zaprojektowana dla Żydowskiego Muzeum Galicja
Through Polin. Reflections after the study visit - publikacja zaprojektowana dla Żydowskiego Muzeum Galicja
Through Polin. Reflections after the study visit - publikacja zaprojektowana dla Żydowskiego Muzeum Galicja
Through Polin. Reflections after the study visit - publikacja zaprojektowana dla Żydowskiego Muzeum Galicja
Through Polin. Reflections after the study visit - publikacja zaprojektowana dla Żydowskiego Muzeum Galicja

Publikacja "Through Polin. Reflections after the study visit" dla Żydowskiego Muzeum Galicja

O projekcie

Klient: Żydowskie Muzeum Galicja
Data: 2016
Publikacja
Raport

Opis

"Poprzez Polin – śladami wspólnego dziedzictwa" to projekt organizowany przez Żydowskie Muzeum Galicja oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych, mający na celu wymianę wiedzy i doświadczeń nt. polsko-żydowskiej historii, wspólnego dziedzictwa czy też współczesnych społecznościach żydowskich w Polsce.

Uczestnicy projektu (wśrod nich nauczyciele, pracownicy organizacji samorządowych, przewodnicy, muzealnicy) z Polski, Izraela i krajów diaspory przez siedem dni zwiedzają ważne miejsca związane z polsko-żydowską historią, gdzie poza dyskusją i wymianą poglądów opracowywane są m.in podstawy dalszych programów edukacyjnych a także innych wspólnych inicjatyw.

Zostaliśmy poproszeni o zaprojektowanie publikacji podsumowującej czwartą edycję projektu - "Through Polin. Reflections after the study visit" - która jest zbiorem esejów 40-stu uczestników projektu. Każda historia jest inna, widziana z innej perspektywy, bardzo mocno polecamy.

Zakres usług graficznych

· Projekt makiety
· Skład publikacji
· Przygotowanie wersji elektronicznej