Publikacja Annual Report 2016 dla Żydowskiego Muzeum Galicja
Żydowskiego Muzeum Galicja
Środek raportu
Żydowskiego Muzeum Galicja - ilustracja z raportu
Jedna z ilustracji w raporcie
Annual Report 2016 dla Żydowskiego Muzeum Galicja
Środek raportu
Annual Report 2016 dla Żydowskiego Muzeum Galicja
Publikacja Annual Report 2016 dla Żydowskiego Muzeum Galicja
Żydowskie Muzeum Galicja

Publikacja "Annual Report 2016" dla Żydowskiego Muzeum Galicja

O projekcie

Klient: Żydowskie Muzeum Galicja
Data: 2017
Publikacja
Raport

Opis

Tym razem Żydowskie Muzeum Galicja zwróciło się do nas z prośbą o zaprojektowanie i złożenie publikacji podsumowującej działalność muzeum w roku 2016. A działo się. Najprościej jak się da - aktywność muzeum mierzona liczbą odwiedzających to +11% w porównaniu do 2015 roku (131% w stosunku do 2010 roku!). Inicjatywy takie jak wystawy, programy edukacyjne i kulturalne czy też projekcje filmowe i teatralne wpisują się nie tylko w program muzeum, ale i znajdują coraz większe grono odbiorców. Brawo Żydowskie Muzeum Galicja!

Zakres usług graficznych

· Projekt makiety
· Skład publikacji
· Przygotowanie wersji elektronicznej