Dla Muzeum Narodowego w Krakowie zaprojektowaliśmy raport Praktyczny przewodnik po funduszach dla kultury 2014-2020
Dla Muzeum Narodowego w Krakowie zaprojektowaliśmy raport Praktyczny przewodnik po funduszach dla kultury 2014-2020
Dla Muzeum Narodowego w Krakowie zaprojektowaliśmy raport Praktyczny przewodnik po funduszach dla kultury 2014-2020
Dla Muzeum Narodowego w Krakowie zaprojektowaliśmy raport Praktyczny przewodnik po funduszach dla kultury 2014-2020
Dla Muzeum Narodowego w Krakowie zaprojektowaliśmy raport Praktyczny przewodnik po funduszach dla kultury 2014-2020
Dla Muzeum Narodowego w Krakowie zaprojektowaliśmy raport Praktyczny przewodnik po funduszach dla kultury 2014-2020
Dla Muzeum Narodowego w Krakowie zaprojektowaliśmy raport Praktyczny przewodnik po funduszach dla kultury 2014-2020

"Praktyczny przewodnik po funduszach dla kultury 2014-2020" dla Muzeum Narodowego w Krakowie

O projekcie

Klient: Muzeum Narodowe w Krakowie
Data: 2015
Publikacja: Raport

Opis

Muzeum Narodowe w Krakowie we współpracy z instytucjami kultury w kilku innych krajów Europejskich zrealizowało projekt
„Yes, You Can! - How to support the cultural activities of disadvantaged groups”, podsumowujący działania kulturalne zmierzające do wspierania osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W ten sposób powstał „Praktyczny przewodnik po funduszach dla kultury 2014-2020”, którego stroną graficzną zajmowało się nasze Studio. Opracowaliśmy makietę, zestaw ilustracji oraz zajęliśmy się przygotowaniem publikacji elektronicznej.

Zakres usług graficznych

· Stworzenie makiety
· Skład
· Stworzenie ilustracji
· Przygotowanie wersji elektronicznej